Din sökning efter  Kalavverkad och bränd skog  gav fler än 300 träffar
Sida 1 av 3
# thb267860
Kalavverkad och bränd skog
# hlb_ol1559
Bränd skog i Fermansbo
# hlb_ol1558
Bränd skog i Fermansbo
# hlb_ol1541
Bränd skog i Fermansbo
# hlb_ol1580
Bränd stubbe i Fermansbo
# nwb_tsm_lsk_e_0107
Bränd skog
# ssb_0300
Brunnen skog
# hlb_ol1638
Bräd skog i Fermansbo efer den stora skogsbranden 2014
# amb_9820
Bränd skog
# hlb_ol1540
Bränt träd i Fermansbo
# atb_04482
Bränd skog i Hälleskogsbrännans naturreservat
# atb_04484
Bränd skog i Hälleskogsbrännans naturreservat
# atb_04483
Bränd skog i Hälleskogsbrännans naturreservat
# atb_04488
Bränd skog i Hälleskogsbrännans naturreservat
# atb_04487
Bränd skog i Hälleskogsbrännans naturreservat
# hlb_ol1637
Träd på väg att falla i Fermansbo efter den stora skogsbranden 2014
# amb_9821
Bränd skog
# amb_9281
Brandskadad skog
# amb_9945
Skog
# bbb_0307
Markberett kalhygge
# bbb_0306
Markberett kalhygge
# bbb_0305
Markberett kalhygge
# bbb_0308
Markberett kalhygge
# bbb_0309
Markberett kalhygge
# atb_04403
Bränd skog i Hälleskogsbrännans naturreservat
# atb_04402
Bränd skog i Hälleskogsbrännans naturreservat
# atb_04486
Bränd skog i Hälleskogsbrännans naturreservat
# atb_04485
Bränd skog i Hälleskogsbrännans naturreservat
# atb_04491
Bränd skog i Hälleskogsbrännans naturreservat
# atb_04490
Bränd skog i Hälleskogsbrännans naturreservat
# atb_04489
Bränd skog i Hälleskogsbrännans naturreservat
# atb_04494
Bränd skog i Hälleskogsbrännans naturreservat
# atb_04493
Bränd skog i Hälleskogsbrännans naturreservat
# atb_04496
Bränd skog i Hälleskogsbrännans naturreservat
# atb_04503
Bränd skog i Hälleskogsbrännans naturreservat
# atb_04499
Bränd skog i Hälleskogsbrännans naturreservat
# amb_9822
Bränd skog
# hlb_ol3308
Bränd stubbe i naturlig barrskog
# kmb_2015_06_04_145
Bränd naturskog
# hlb_ol1930
Bränd stubbe och våtmark efter skogsbranden i västmanland
# amb_9246
Brandskadad skog
# kmb_2015_06_04_208
Bränd trädstam
# atb_04394
Bränd mosse med tuvull (Eriophorum vaginatum)
# atb_04399
Bränd mosse med tuvull (Eriophorum vaginatum)
# atb_04398
Bränd mosse med tuvull (Eriophorum vaginatum)
# atb_04397
Bränd mosse med tuvull (Eriophorum vaginatum)
# atb_04400
Bränd mosse med tuvull (Eriophorum vaginatum)
# atb_04498
Bränd mosse med tuvull (Eriophorum vaginatum)
# atb_04497
Bränd mosse med tuvull (Eriophorum vaginatum)
# amb_9257
Brandskadad skog
# hlb_ol2389
Bränd tall i barrskog efter den stora branden i västmanland
# hlb_ol2388
Bränd vårtbjörk, Betula pendula efter skogsbranden i västmanland
# amb_9259
Brandskadad skog
# amb_8370
Brandskadad skog
# amb_8369
Brandskadad skog
# amb_8360
Brandskadad skog
# amb_8357
Brandskadad skog
# amb_8356
Brandskadad skog
# amb_8355
Brandskadad skog
# hlb_ol2565
Brända träd bland stenig mark och mossa
# hlb_ol268
Brandskiktdyna, Daldinia loculata på bränd björk
# amb_8368
Brandskadad skog
# amb_8359
Brandskadad skog
# amb_8358
Brandskadad skog
# amb_8366
Brandskadad skog
# amb_8362
Brandskadad skog
# amb_9260
Brandskadad skog
# amb_8363
Brandskadad skog
# amb_8365
Brandskadad skog
# amb_8367
Brandskadad skog
# amb_8353
Brandskadad skog
# amb_8364
Brandskadad skog
# amb_8379
Brandskadad skog
# amb_8378
Brandskadad skog
# amb_8371
Brandskadad skog
# amb_8350
Brandskadad skog
# amb_8372
Brandskadad skog
# hlb_ol3037
Växande plantor av rallarros, Chamerion angustifolium framför bränd barrskog vid hälleskogsbrännan i västmanland
# amb_8380
Brandskadad skog
# hlb_ol2387
Spår på bränd tall efter spillkråka, Dryocopus martius på jakt efter larver av timmerman
# hlb_ol3147
Brända träd bland stenig mark och mossa
# hlb_ol2386
Spår på bränd tall efter spillkråka, Dryocopus martius på jakt efter larver av timmerman
# beb_EBE7973
Brända träd efter skogsbrand
# hlb_ol2561
Blommande ängsull, Eriophorum angustifolium på myrmark i bränd tallskog vid hälleskogsbrännan i västmanland
# hlb_ol2564
Blommande ängsull, Eriophorum angustifolium på myrmark i bränd tallskog vid hälleskogsbrännan i västmanland
# amb_10006
Bränd
# beb_EBE7986
Brända träd efter skogsbrand
# amb_8361
Brandskadad skog
# hlb_ol2185
Bränd granstibbe från utkanten av brandfältet i västmanland
# amb_8346
Brandskadad skog
# amb_8351
Brandskadad skog
# beb_EBE7977
Brända träd efter skogsbrand
# trd_00005
Rotskott av asp (Populus tremula) efter naturvårdsbränning
# amb_8352
Brandskadad skog
# amb_8354
Brandskadad skog
# amb_8349
Brandskadad skog
# amb_7909
Brandskadad skog
# amb_7891
Brandskadad skog
# amb_7868
Brandskadad skog
# ptd010825447
Naturvårdsbränd skog 7 år efter bränningen
Din sökning efter  Kalavverkad och bränd skog  gav 300 träffar
Sida 1 av 3

Om Azote

Azote är en bildbyrå inriktad på att visualisera förhållandet mellan människa och miljö. Läs mer

Kontakta oss

Telefon 0708 693 331 eller kontakt@azote.se.

Prenumerera på nyheter

Vårt nyhetsbrev innehåller tips om bilder och senaste nytt från Azote och kommer ca 10 gånger per år.

Köp miljömärkt

Azote är medlem i Svanens nätverk för inköp med omtanke vilket innebär att vi prioriterar miljömärkta alternativ vid alla inköp.


© Azote AB 2018. Alla rättigheter reserverade. Rättigheterna till bilder och text tillhör upphovsmännen och Azote. Genom att använda Azote tjänster eller ladda ned bilder ingår du ett avtal med Azote och förbinder dig att följa användarvillkoren, läs mer här.