Vetenskap + Innovation
= Omställning

Vetenskap

Vi visualiserar och kommunicerar forskning för att sprida ny kunskap om viktiga frågor till rätt målgrupper.

Vi är specialister på att kommunicera vetenskap. Vi ser det som vår uppgift att stärka vetenskapens roll i samhället eftersom vi är övertygande om att beslut om vår gemensamma framtid bör vila på väl underbyggd kunskap. Vår erfarenhet av vetenskapskommunikation och breda bakgrund från forskarvärlden gör att vi förstår forskarens – såväl som målgruppens – förutsättningar och behov. Det betyder att vi kan jobba självständigt och effektivt, bidra med rekommendationer och nya infallsvinklar, och stötta hela vägen från idé till leverans och uppföljning.

Vi hjälper dig att definiera syfte, budskap och mål för din kommunikation och producerar därefter innehåll för de kanaler som är bäst lämpade för din forskning.

Exempel på saker vi gör:

  • Vi hjälper dig att välja rätt kommunikationsaktiviteter med hjälp av en strategisk analys för spridningen av din forskning i syfte att nå övergripande målsättningar.
  • Vi tar fram grafiska manér och ritar figurer och grafik som presenterar forskning på ett enhetligt och tydligt sätt gentemot valda målgrupper.
  • Vi hjälper dig att bygga, designa och ta fram innehåll till nya och existerande webbplatser utifrån din organisations eller projekts målsättningar och behov. Vi stöttar även med support, löpande utveckling och internutbildning inom webbproduktion.
  • Vi medverkar i ansökningsprocessen från paketering av idé till kvalitetssäkring av kommunikationsinsatserna. Detta gör det lätt för bedömningsgruppen att både förstå och finansiera ditt projekt.
  • Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet av att bygga relationer och möjliggöra samarbeten mellan olika sektorer. Kommunikation är ofta den nyckel du behöver för att realisera större samverkansprojekt.

Vi kommunicerar hållbar omställning på ett vetenskapligt kvalitetssäkrat och lättillgängligt sätt

Innovation

Vi stöttar entreprenörer, hjälper till att föra ut innovationer och faciliterar samarbeten för en utveckling inom planetens gränser.

Innovationer spelar en stor roll för en hållbar omställning. Dessa innovationer behöver vila på vetenskaplig grund för att säkra måluppfyllnad. Innovativa miljöer byggs i samverkan där en öppen och transparent kommunikation är avgörande. Med vår sakkunskap inom hållbarhetsområdet, vår erfarenhet av innovationsprocesser och med vårt nätverk bygger vi broar mellan forskning, näringsliv och offentlig sektor.

Exempel på saker vi kan hjälpa dig med:

  • Vi leder kreativa processer, faciliterar innovationsprojekt, bygger nätverk och utvecklar kommunikationsstrategier för att designa innovativa miljöer.
  • Vi hittar samarbeten, utvecklar kommunikationskanaler och finns som stöd under hela innovationsprocessen.
  • Vi hjälper er att hitta den röda tråden från konkreta mål till effektiva och mätbara aktiviteter.

Omställning

Vi är övertygade om att en utveckling inom planetens gränser kräver samarbete. För det är när vi alla engagerar oss och baserar vårt engagemang på kunskap – på vetenskap – som omställningen kan ske. Detta kräver mod. Mod att se att vårt samhälle är byggt på grundpremisser och förutsättningar som vi inte längre kan ta för sant. Att leva kvar i en gammal idé och levnadssätt trots att vi idag vet bättre är inte vägen framåt. Vetenskapen visar tydligt vad vi behöver göra för att leva ett liv inom planetens gränser. Och det är dessa insikter vi vill tillgängliggöra.  


“Vetenskapen är inte förhandlingsbar. Den existerar som bevis för vad som behöver förändras och är vår bästa förståelse av en viss fråga just nu.”

Vår roll är att vetenskapligt kvalitetssäkra och paketera berättelser, innovationer och initiativ på ett effektivt och tydligt sätt gentemot olika målgrupper. Våra uppdragsgivare är forskare, entreprenörer, civilsamhälle och företag som även de vill vara med på den här resan. Vi ser inte våra kunder som kunder utan som partners som vill vara med och göra världen lite bättre. För vi arbetar alla tillsammans mot ett och samma mål – en utveckling inom planetens gränser.  

Vi vill medverka till att berätta berättelser om hur en utveckling inom planetens gränser kan se ut. Och till hjälp har vi den kunskap och de insikter som vetenskapen ger oss. Vi vill inte bara prata om hot och måsten. Vi vill prata om möjligheterna med denna omställning. Det är därför gör vi det vi gör.