10 New Insights in Climate Science

Varje år kommer forskare fram till mängder av ny fakta och viktiga insikter som behöver nå beslutsfattare och andra delar av samhället. Detta är avgörande för att möjliggöra en samhällsomställning inom planetens gränser. Men forskningen är ofta både är svår att hitta och svår att ta till sig. På webbplatsen 10insightsclimate.science har 2021 års forskning […]

Revamp

För att underlätta omställningen till en cirkulär ekonomi inom avfalls- och sanitetssektorn utvecklade ett forskarteam på Stockholm Environment Institute ett verktyg som synliggör värdet i produkter som tidigare setts som avfall. När verktyget skulle göras användarvänligt kom Azote in i bilden. Tillsammans med kunden valde vi att bygga en användarvänlig webbplats i WordPress, ta fram målgruppsanpassad […]