Baltic Fish

Mat för ett friskare hav
Stiftelsen Race for the Baltic driver projektet Baltic Fish som går ut på att få flera att äta braxen och id. För det skapar inte bara nya arbetstillfällen – det bidrar även till en bättre havsmiljö.

Östersjön är ordentligt övergödd, vilket innebär att vissa fiskarter inte alls trivs medan andra stormtrivs. Det senare gäller för fiskarterna braxen och id. Glädjande nog är dessa fiskar riktigt duktiga på att binda den överproduktion av näring som finns i havet.

Med denna insikt syftar projektet Baltic Fish till att öka fisket av braxen och id för att på så sätt balansera ekosystemet – och minska övergödningen. Projektet valde att börja med att återintroducera fiskprodukter av dessa arter i offentliga kök runt om i Sverige. För att göra detta möjligt tog de hjälp av Azote. Vi formade ett lättillgängligt och tydligt budskap och ansvarade för konceptutveckling och projektets kommunikationsstrategi. Detta resulterade i en webbsida och grafisk profil för att förstärka och förmedla projektets budskap. Ett tydligt mål för projektet var att skapa en efterfrågan på braxen och id varför vi skapande en kampanj för att möta försäljningsmålet där allt material självklart var förankrat i aktuell marin forskning.

Vill du veta mer om Baltic Fish?

Siri Maassen

Fler uppdrag

Årets tio viktigaste klimatinsikter

Sammanfattar årets viktigaste vetenskapliga insikter inom klimatförändringarna och erbjuder kunskap och beslutsunderlag till politiker och samhälle.

Tar tillvara på resurser och skapar cirkularitet

Ser resurser i det som tidigare setts som avfall för att skapa cirkularitet inom avfalls- och sanitetssektorn.
Havet.nu

En samlingsplats för nyheter, forskning och fakta om havet

Främjar engagemanget och intresset för havsmiljöfrågor genom att erbjuda nyheter, forskning och fakta om havet.
SeaBOS

Global samverkan för hållbart fiske på vetenskaplig grund

Sammanför världens största fiskeföretag för en hållbar produktion och friska hav.
Prosperous Planet

Antropocen – en game changer för alla företag

Stöttar företag som förstår att hållbarhet är en förutsättning för framgång
Skansen - Baltic Sea Science Center

En egen plats för Östersjön

Erbjuder en fysisk plats för att väcka engagemang och öka kunskapen om forskning och vetenskap om Östersjön.

Contact

Azote AB
Sveavägen 131
113 46 Stockholm

08-570 198 01
[email protected]

Follow us