Baltic Fish

Mat för ett friskare hav
Stiftelsen Race for the Baltic driver projektet Baltic Fish som går ut på att få flera att äta braxen och id. För det skapar inte bara nya arbetstillfällen – det bidrar även till en bättre havsmiljö.

Östersjön är ordentligt övergödd, vilket innebär att vissa fiskarter inte alls trivs medan andra stormtrivs. Det senare gäller för fiskarterna braxen och id. Glädjande nog är dessa fiskar riktigt duktiga på att binda den överproduktion av näring som finns i havet.

Med denna insikt syftar projektet Baltic Fish till att öka fisket av braxen och id för att på så sätt balansera ekosystemet – och minska övergödningen. Projektet valde att börja med att återintroducera fiskprodukter av dessa arter i offentliga kök runt om i Sverige. För att göra detta möjligt tog de hjälp av Azote. Vi formade ett lättillgängligt och tydligt budskap och ansvarade för konceptutveckling och projektets kommunikationsstrategi. Detta resulterade i en webbsida och grafisk profil för att förstärka och förmedla projektets budskap. Ett tydligt mål för projektet var att skapa en efterfrågan på braxen och id varför vi skapande en kampanj för att möta försäljningsmålet där allt material självklart var förankrat i aktuell marin forskning.

Siri Maassen

Fler uppdrag

Kontakt

Azote AB
Sveavägen 131
113 46 Stockholm

08-570 198 01
[email protected]

Följ oss