BRRDS.IO

Från papper och penna till digital lagring av forskningsdata
Forskaren Steve bar på en dröm. Han ville underlätta insamlingen av forskningsdata i fält. Azote hjälpte därför till att ta fram BRRDS som tog Steves data från papper till app.

Vi fick en förfrågan om att hjälpa forskaren Steves dröm att gå i uppfyllelse. Han ägnade allt för mycket tid åt att tolka och mata in fältanteckningar i Excel, och upptäckte ofta att det uppstod osäkerhet i datakvaliteten.

Vi skapade därför en så kallad Progressive Web App som ger Steve och andra forskare ett lätt och säkert sätt att lagra forskningsdata på. Den fungerar på valfri enhet, till och med om de befinner sig på en plats utan uppkoppling, vilket förenklar fågelforskarnas arbete på avlägsna öar och platser. Appen har även grundläggande felkontroll och visualisering av data som ger Steve och andra fågelforskare ännu bättre kvalité och forskningsmöjligheter.

Projektet fortsätter nu med mer omfattande visualisering av forskningsdata på plats i fält, med förhoppningen att det ger idéer till nya forskningsfrågor att utforska.

Vill du veta mer om BRRDS.IO?

Robert Kautsky

Fler uppdrag

Årets tio viktigaste klimatinsikter

Sammanfattar årets viktigaste vetenskapliga insikter inom klimatförändringarna och erbjuder kunskap och beslutsunderlag till politiker och samhälle.

Tar tillvara på resurser och skapar cirkularitet

Ser resurser i det som tidigare setts som avfall för att skapa cirkularitet inom avfalls- och sanitetssektorn.
Havet.nu

En samlingsplats för nyheter, forskning och fakta om havet

Främjar engagemanget och intresset för havsmiljöfrågor genom att erbjuda nyheter, forskning och fakta om havet.
SeaBOS

Global samverkan för hållbart fiske på vetenskaplig grund

Sammanför världens största fiskeföretag för en hållbar produktion och friska hav.
Prosperous Planet

Antropocen – en game changer för alla företag

Stöttar företag som förstår att hållbarhet är en förutsättning för framgång
Skansen - Baltic Sea Science Center

En egen plats för Östersjön

Erbjuder en fysisk plats för att väcka engagemang och öka kunskapen om forskning och vetenskap om Östersjön.

Contact

Azote AB
Sveavägen 131
113 46 Stockholm

08-570 198 01
[email protected]

Follow us