BRRDS.IO

Från papper och penna till digital lagring av forskningsdata
Forskaren Steve bar på en dröm. Han ville underlätta insamlingen av forskningsdata i fält. Azote hjälpte därför till att ta fram BRRDS som tog Steves data från papper till app.

Vi fick en förfrågan om att hjälpa forskaren Steves dröm att gå i uppfyllelse. Han ägnade allt för mycket tid åt att tolka och mata in fältanteckningar i Excel, och upptäckte ofta att det uppstod osäkerhet i datakvaliteten.

Vi skapade därför en så kallad Progressive Web App som ger Steve och andra forskare ett lätt och säkert sätt att lagra forskningsdata på. Den fungerar på valfri enhet, till och med om de befinner sig på en plats utan uppkoppling, vilket förenklar fågelforskarnas arbete på avlägsna öar och platser. Appen har även grundläggande felkontroll och visualisering av data som ger Steve och andra fågelforskare ännu bättre kvalité och forskningsmöjligheter.

Projektet fortsätter nu med mer omfattande visualisering av forskningsdata på plats i fält, med förhoppningen att det ger idéer till nya forskningsfrågor att utforska.

Robert Kautsky

Fler uppdrag

Kontakt

Azote AB
Sveavägen 131
113 46 Stockholm

08-570 198 01
[email protected]

Följ oss