10 New Insights in Climate Science

Varje år kommer forskare fram till mängder av ny kunskap och viktiga insikter som behöver nå beslutsfattare och andra delar av samhället i syfte att skapa den omställning inom planetens gränser som är så avgörande för allt liv på jorden. Men forskningen är ofta en ogenomtränglig massa som både är svår att hitta och att […]

Revamp

För att underlätta omställningen till en cirkulär ekonomi inom avfalls- och sanitetssektorn utvecklade ett forskarteam på Stockholm Environment Institute ett verktyg som synliggör värdet i produkter som tidigare setts som avfall. När verktyget skulle göras användarvänligt kom Azote in i bilden. Tillsammans med kunden valde vi att bygga en användarvänlig webbplats i WordPress, ta fram målgruppsanpassad […]

Havet.nu

Havet.nu

Vi har tillsammans med flera lärosäten utvecklat en digital läroplattform som samlar information, nyheter och fakta om havet på en och samma plats. Sedan 2007 har Azote varit med och utvecklat hemsidan havet.nu samt stöttat med idéutveckling, vision och mål såväl som målgruppsanalyser och design. Havet.nu syftar till att främja engagemanget och intresset för den […]

SeaBOS

SeaBOS

Att skapa konsensus och enighet mellan tio av världens största fiskeföretag kan låta som en utmaning och nästintill omöjligt. Men forskare på Stockholm Resilience Centre hade en idé om hur transformation faktiskt skulle kunna ske. Genom att skapa ett partnerskap mellan världens tio största fiskeföretag och världsledande forskare  är man på god väg att lyckats. […]

Skansen – Baltic Sea Science Center

Skansen - Baltic Sea Science Center

Vi fick det spännande uppdraget att producera stora delar av innehållet i de utställningar som finns bakom dörrarna på Baltic Science Center på Skansen i Stockholm. Vi tog fram animationer och text till ljud och bild som berättar om Östersjöns miljö med interaktivitet och delaktighet i centrum. Allt utgår självklart från den senaste forskningen. Detta […]

BRRDS.IO

BRRDS.IO

Vi fick en förfrågan om att hjälpa forskaren Steves dröm att gå i uppfyllelse. Han ägnade allt för mycket tid åt att tolka och mata in fältanteckningar i Excel, och upptäckte ofta att det uppstod osäkerhet i datakvaliteten. Vi skapade därför en så kallad Progressive Web App som ger Steve och andra forskare ett lätt och säkert sätt att lagra […]

Baltic Fish

Baltic Fish

Östersjön är ordentligt övergödd, vilket innebär att vissa fiskarter inte alls trivs medan andra stormtrivs. Det senare gäller för fiskarterna braxen och id. Glädjande nog är dessa fiskar riktigt duktiga på att binda den överproduktion av näring som finns i havet. Med denna insikt syftar projektet Baltic Fish till att öka fisket av braxen och […]

Planetary Possibilities

Prosperous Planet

We at Azote have a function in the adjustment process by designing and packaging strategies to facilitate internal communication, making a process that in itself can be complicated both more tangible and possible. The customer gets a stylish product that is ready to use, packaged by an agency that also understands the content. For a […]