10 New Insights in Climate Science

Varje år kommer forskare fram till mängder av ny kunskap och viktiga insikter som behöver nå beslutsfattare och andra delar av samhället i syfte att skapa den omställning inom planetens gränser som är så avgörande för allt liv på jorden. Men forskningen är ofta en ogenomtränglig massa som både är svår att hitta och att […]

Revamp

För att underlätta omställningen till en cirkulär ekonomi inom avfalls- och sanitetssektorn utvecklade ett forskarteam på  Stockholm Environment Institute ett verktyg som synliggör värdet i produkter som tidigare setts som avfall. Nästa steg var att göra verktyget användarvänligt och det var då vi på Azote kom in i bilden. Målgruppen för verktyget är framförallt städer […]

Havet.nu

Havet.nu

Vi på Azote har tillsammans med flera lärosäten utvecklat en digital läroplattform som samlar information, nyheter och fakta om havet på en och samma plats. Sedan 2007 har vi varit med och utvecklat hemsidan och arbetat med idéutveckling, vision och mål såväl som målgruppsanalys och design. Havet.nu främjar engagemanget och intresset för den marina forskningen […]

SeaBOS

SeaBOS

Att skapa konsensus och enighet mellan tio av världens största fiskeföretag kan låta som en utmaning och nästintill omöjligt. Men tillsammans med forskare på Stockholm Resilience Centre, och med en idé om hur transformation faktiskt kan ske genom att samla nyckelaktörer, så har man lyckats. En viktig komponent är såklart kommunikationen – både den interna […]

Prosperous Planet

Prosperous Planet

Vi på Azote har en funktion i omställningsprocessen genom att formge och paketera strategier för att underlätta den interna kommunikationen gör en process som i sig kan vara komplicerad både mer greppbar, och möjlig. Kunden får en snygg produkt som är färdig att använda, förpackad av en byrå som också förstår innehållet. Att ett företag ska kunna lyckas och växa i Antropocen är en fråga om hållbarhet och strategi. Det är viktigare än någonsin […]

Skansen – Baltic Sea Science Center

Skansen - Baltic Sea Science Center

Azote fick i uppdrag att producera stora delar av innehållet i de utställningar som finns bakom dörrarna på Baltic Science Center. Projektet innehöll allt från animationer och text till ljud och bild som berättar om Östersjöns miljö med interaktivitet och delaktighet i centrum. Allt är självklart baserat på den senaste forskningen. Detta projekt sammanvävde vår vetenskapliga […]

BRRDS.IO

BRRDS.IO

Vi fick en förfrågan om att hjälpa forskaren Steves dröm att gå i uppfyllelse. Han ägnade allt för mycket tid åt att tolka och mata in fältanteckningar i Excel, och upptäckte ofta att det uppstod osäkerhet i datakvaliteten. Vi skapade därför en så kallad Progressive Web App som ger Steve och andra forskare ett lätt och säkert sätt att lagra […]

Baltic Fish

Baltic Fish

Östersjön är ordentligt övergödd, vilket innebär att vissa fiskarter inte alls trivs medan andra stormtrivs. Det senare gäller för fiskarterna braxen och id. Glädjande nog är dessa fiskar riktigt duktiga på att binda den överproduktion av näring som finns i havet. Med denna insikt syftar projektet Baltic Fish till att öka fisket av braxen och […]