10 New Insights in Climate Science

Varje år kommer forskare fram till mängder av ny kunskap och viktiga insikter som behöver nå beslutsfattare och andra delar av samhället i syfte att skapa den omställning inom planetens gränser som är så avgörande för allt liv på jorden. Men forskningen är ofta en ogenomtränglig massa som både är svår att hitta och att […]

Revamp

För att underlätta omställningen till en cirkulär ekonomi inom avfalls- och sanitetssektorn utvecklade ett forskarteam på Stockholm Environment Institute ett verktyg som synliggör värdet i produkter som tidigare setts som avfall. När verktyget skulle göras användarvänligt kom Azote in i bilden. Tillsammans med kunden valde vi att bygga en användarvänlig webbplats i WordPress, ta fram målgruppsanpassad […]

SeaBOS

SeaBOS

Att skapa konsensus och enighet mellan tio av världens största fiskeföretag kan låta som en utmaning och nästintill omöjligt. Men forskare på Stockholm Resilience Centre hade en idé om hur transformation faktiskt skulle kunna ske. Genom att skapa ett partnerskap mellan världens tio största fiskeföretag och världsledande forskare  är man på god väg att lyckats. […]

BRRDS.IO

BRRDS.IO

Vi fick en förfrågan om att hjälpa forskaren Steves dröm att gå i uppfyllelse. Han ägnade allt för mycket tid åt att tolka och mata in fältanteckningar i Excel, och upptäckte ofta att det uppstod osäkerhet i datakvaliteten. Vi skapade därför en så kallad Progressive Web App som ger Steve och andra forskare ett lätt och säkert sätt att lagra […]