Azote

Hållbarhetskommunikatörens verktygslåda

I blogginlägget “Att nå samma mål – när man jobbar för samma sak” skrev vi mycket om hållbarhetskommunikatörens roll som facilitator och hur kommunikatören kan vara kittet mellan samverkansaktörerna och att det är i samverkansprocessen som lösningarna skapas. Men hållbarhetskommunikatören har självklart en viktig roll att spela även i andra sammanhang. Och vi är helt övertygade om att du som läser den här bloggen har samma erfarenhet som vi – att vi allt för ofta får en kommunikationsuppgift eller beställning utan en tydlig beskrivning av varför den ska göras, vad den ska tjäna för syfte, vem som är målgruppen.

Anledningarna kan så klart vara olika, men en stor anledning är säkerligen att vi människor har en tendens att tänka mer praktiskt än strategiskt. Kanske särskilt när det rör sig om komplexa frågor. Vi vill ha något tydligt och konkret att hålla oss fast vid. Något som vi kan se framför oss. Det blir liksom så mycket lättare då.Ytterligare en anledning är att kommunikation ofta är underfinansierad. Man känner helt enkelt att man inte har tid att tänka. Man ska bara göra. Och då blir beställningen inte allt för sällan “bygg en hemsida”, “gör en facebookgrupp”, “skicka ett pressmeddelande”, “köp en annons” eller “ordna ett seminarium”.

Men hur vet vi att det vi gör är rätt? och hur utvärderar vi det om vi inte ens vet anledningen till att vi har gjort det vi har gjort?

Vi är övertygade om att det inte finns En metod eller En modell för hur detta ska göras. Men vi är samtidigt lika övertygade om att det finns vissa frågor som behöver besvaras och tydliggöras för att effektiv kommunikation ska kunna ske. Vårt bästa tips är att ställa dessa frågor på en workshop eller liknande med de relevanta personerna i din organisation eller projekt. Du kommer upptäcka att svaren varierar och diskussionerna blir både spännande och utvecklande. Den gemensamma processen med att ta fram den här typen av plan är grunden till all framgång.

För att göra det enkelt så använder vi oss av fyra frågeställningar som bildar ordet CEED:

CONTEXT
En avgörande faktor för framgång är att förstå inom vilken kontext man befinner sig och vilka förutsättningar som finns för frågan som ligger i fokus. Här har hållbarhetskommunikatören en viktig roll att spela. Genom att tydliggöra och visualisera problembilden kan gruppen artikulera ett gemensamt varför att utgå från, vilket också brukar vara värdefullt att komma tillbaka till senare i processen.

EFFECT
Vi vågar säga att i stort sett alla som arbetar med kommunikation råkat ut för otydlighet vad gäller kommunikationens målbild. Och det här är avgörande. Vi måste samlas kring en gemensam och realistisk målbild av vilken effekt kommunikationen ska leda till. Det är först då vi kan identifiera relevanta aktiviteter. Vi brukar ibland utgå från vad målgruppen/samskaparna ska veta och kunna. Däremot ifrågasätter vi de klassiska kommunikationsmålen som sätter mål kring vad mottagaren ska göra, tycka eller känna då det handlar om avsevärt mycket mer komplexa faktorer än information och kommunikation som påverkar våra beteenden och känslor.

ENABLERS
Nästa fråga att ställa sig är vilka nyckelaktörerna – vilka möjliggörarna – är för att nå den effekt som formulerats. Här blir vikten av samverkan tydligt. Det är även viktigt att påminna sig om att inte falla in i den klassiska målgruppsmodellen som bara ska ta emot ett enkelt budskap. Nyckelaktörerna är alla möjliggörare – tillsammans med dig och er som initierar arbetet. Och det är avgörande att aktörerna känner sig som medskapare. Här ligger även analysen över möjliggörarnas behov. För vi behöver som bekant känna våra målgrupper – eller möjliggörare i det här fallet – för att vara relevanta.

DO!
Det är först när man har fått grepp om ovanstående frågor som man kan börja planera för de konkreta kommunikationsaktiviteterna. Glöm inte att det är du som är expert här! Det är du som vet vilket format och kanal som är mest lämplig. Våga stå fast vid din övertygelse. Peka på vikten av att utifrån ovanstående frågeställningar veta vad det är som verkligen behöver göras och därmed inte lägga tid på att ta fram många olika förslag som du inte tror på. Har planen tagits fram tillsammans så vet ju alla varför just dessa aktiviteter görs. Den röda tråden är synliggjord. Det bäddar inte bara för mer effektiva insatser. Det bäddar för ett mycket roligare och mer tillfredsställande jobb!

Sammanfattning
Det finns ingen modell som löser allt. Och det finns ingen planering som hålls. Men det är viktigt att besvara vissa grundläggande frågor. Och du. Glöm inte att kommunikation inte är en linjär process. Den går inte att styra. Men det går att sätta ramar kring den för att hålla ett gemensamt fokus för det som ska göras.

Siri Maassen

Strateg - [email protected]

To top