keyboard_arrow_left Tillbaka
Bild 1 av 1

Alldeles ny kalv av fjällnära kor - så ny att den ännu inte fått en gul lapp i örat

Fjällnära kor är en av de äldre Svenska lantraser av nötkratur som ännu finns bevarade. De fjällnära korna är småväxta och anpassade till ett relativt magert skogsbete. De är mycket goda betesdjur och tack vare att de inte väger så mycket är de väl lämpade att beta värdefulla och känsliga naturbetesmarker. Rasen är frisk och drabbas sällan av sjukdomar. Genom åren har de fjällnära kornas främsta funktion varit att fylla sina ägares behov av mjölk och mjölkprodukter, kött, hudar och gödsel. Korna ger bra med mjölk med hög fetthalt, i snitt 8-10 liter om dagen. Dagens fjällnära kor stammar samtliga från tre gårdar i Härjedalen, Lappland och Jämtland. Den idella föreningen €ldre Svensk Boskap bildades 2007 med syfte att bevara den fjällnära kon som en oförädlad lantras. I april 2011 fanns nästan 400 fjällnära kor registrerade i genbanken. I Lantrasforums rödlista betecknas den fjällnära kon som akut hotad. (Information från Nordens Ark) (Fotograf: Nils Ryrholm)
Fotograf: Nils Ryrholm
Byline: Nils Ryrholm/Azote
Bildreferens: nrb-11-08-8608
Datum: 2011-08-12
Max filstorlek: 4810x3207 px (≈ 41x27 cm / 300 dpi)
Filnamn: nrb-11-08-8608