keyboard_arrow_left Tillbaka
Bild 1 av 1

Brushane (Philomachus pugnax) letar föda i leran på stranden

Brushanen är en vadare som tillhör släktet snäppor, den är en skillnad i storlek mellan hanar och honor där honorna är de minsta. Även fjäderdräkten på brushanar skiljer sig markant åt beroende på årstid då brushanarna anlägger en såkallad parningsdräkt. Honan har en kroppslängd på 22 - 26cm och ett ungefärligt vingspann på 46 - 49 cm. Hanens kroppslängd är 29 – 32 cm och ett vingspann på 54 – 60 cm måtten gäller vuxna fåglar. Under den senaste 20 års period har brushanarna minskat kraftig, minskningstakten har uppgått till 30 % underperioden. Detta har fört upp brushanen på artdatabankens rödlista där den har rödlistningen ”Sårbar” (UV). (Fotograf: Ingemar Petterson)
Fotograf: Ingemar Petterson
Byline: Ingemar Petterson/Azote
Bildreferens: ipbfva_64
Datum:
Max filstorlek: 3824x2540 px (≈ 32x22 cm / 300 dpi)
Filnamn: ipbfva_64