keyboard_arrow_left Tillbaka

Får på sommarbete i yttersta havsbandet

Många av våra fina strandängar och skyddsvärda naturområden längs kusten betas, och hålls öppna, av kor och får. Sommarturismen och ekoturismen i dessa områden är ofta underskattad i ekonomiska planeringar för landsbygden. (Fotograf: Tony Svensson)
Fotograf: Tony Svensson
Byline: Tony Svensson/Azote
Bildreferens: tsb_j102
Datum: 2019-07-25 16:18:00
Max filstorlek: 5568x3712 px (≈ 47x31 cm / 300 dpi)
Filnamn: tsb_j102