keyboard_arrow_left Tillbaka

Flugtrumpet på liten myr i Blekinge (Sarracenia purpurea )

Köttätande växter, eller insektsätande växter, är de växtarter som får tillskott av kväve och fosfor genom att fånga insekter eller små vattendjur och sedan lösa upp dem med proteinlösande enzymer eller med hjälp av bakterier. Sådana växter kallas karnivora. Det finns cirka 500 arter av köttätande fröväxter inom ett flertal växtfamiljer som inte utgör någon naturlig systematisk grupp. I Sverige förekommer arter som tillhör familjerna flugtrumpetväxter, sileshårsväxter och tätörtsväxter. Gemensamt för dessa arter är att de växer i kvävefattiga, fuktiga miljöer (eller är helt vattenlevande som hos bläddrorna.) Wikipedia. Blekinge. (Fotograf: Le Carlsson)
Plats
Fotograf: Le Carlsson
Byline: Le Carlsson/Azote
Bildreferens: lcb_3200
Datum: 2016-05-30
Max filstorlek: 2672x4000 px (≈ 23x34 cm / 300 dpi)
Filnamn: lcb_3200