keyboard_arrow_left Tillbaka
Bild 1 av 1

Gammelgranslav (Lecanactis abietina) och hackmärken av Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)

Tretåig hackspett är en av de tre hackspettar som är rödlistade enligt artdatabankens rödlista 2010. Den har hotkategorin Nära hotad (NT) (Fotograf: Anders Tedeholm)
Fotograf: Anders Tedeholm
Byline: Anders Tedeholm/Azote
Bildreferens: atb_01880
Datum: 2012-04-17
Max filstorlek: 2895x4343 px (≈ 25x37 cm / 300 dpi)
Filnamn: atb_01880