keyboard_arrow_left Tillbaka
keyboard_arrow_left Bild 3 av 3

Grågås (Anser anser) ruvar på ägg vid en spång i Hornborgasjön

Grågåsen är en stor och kraftig gås med en kroppslängd på 74 – 84 cm och ett vingspann på 149 – 168 cm. Färgen på grågåsen ger ett brungrått intryck frånsett näbb och ben som är skära. Den häckar i en storm mängd av biotoper men främst i anslutning till vatten vilket kan vara allt från små dammar till stora sjöar eller kustområden. I Sverige är den en sommargäst och återfinns under perioden mars-oktober. (Fotograf: Ingemar Petterson)
Fotograf: Ingemar Petterson
Byline: Ingemar Petterson/Azote
Bildreferens: ipbfag_145
Datum:
Max filstorlek: 4928x3280 px (≈ 42x28 cm / 300 dpi)
Filnamn: ipbfag_145