keyboard_arrow_left Tillbaka

Hummer fest

Humrar är en familj tiofotade kräftdjur. Humrar lever i saltvatten och i Sverige finns den i Skagerrak, Kattegatt och i norra delen av Öresund. Den lever på 10-30 meters djup på klippbottnar och algbevuxna steniga bottnar. Parningen sker under sommaren och honan bevarar säden i en sädesbehållare över vintern. Följande sommar sker äggläggning och befruktning. Efter ytterligare cirka ett år kläcks äggen till larver, som lever pelagiskt, fritt omkringdrivande i vattnet 2–6 veckor, innan de söker sig ned till ett bottenlevande liv. (Fotograf: Svempa Jansson)
Fotograf: Svempa Jansson
Byline: Svempa Jansson/Azote
Bildreferens: seb_BtKb_1605
Datum: 2009-11-06
Max filstorlek: 4220x2813 px (≈ 36x24 cm / 300 dpi)
Filnamn: seb_BtKb_1605