keyboard_arrow_left Tillbaka
Bild 1 av 1

Invallat lågliggande område i Zeeland, Holland

Invallat lågliggande område i Zeeland, Holland. Vissa delar av Holland ligger lägre än havsytan. Genom att anlägga vallar och sedan pumpa ut vattnet kan marken innanför vallarna användas. Sådant land kallas polder. Pumparna måste dock gå jämnt för att inte grundvatten ska stiga upp och dränka marken. Längst till vänster i bilden syns floden Rhen. Därefter syns vallen och till höger syns det lägre liggande landområdet med hus och träd. (Fotograf: Gunnar Aneer)
Fotograf: Gunnar Aneer
Byline: Gunnar Aneer/Azote
Bildreferens: gud19800401_20
Datum: 1980-04-01
Max filstorlek: 4405x2902 px (≈ 37x25 cm / 300 dpi)
Filnamn: gud19800401_20