keyboard_arrow_left Tillbaka

Vy över den sänkta sjön Hagertorpssjön på Vikbolandet

F.d. Hagertorpssjön är en ca 15 hektar stor våtmark i Jonsbergsåns vattensystem. Systemet är kraftigt påverkat av människan genom rätning och rensning något som medfört att stora arealer våtmark och sjöar försvunnit. Detta för att under 1900-talet kunna bedriva ett effektivt och livsviktigt jordbruk i området. Detta är inget unikt för detta vattensystem utan syns i de flesta av våra vattendrag, inte minst de som rinner genom jordbrukslandsskap. F.d. Hagertorpssjön är föremål för ett storskaligt restaureringsprojekt där syftet är att återkskapa översvämningsytor för att gynna biologisk mångfald och minska näringstransporten i vattensystemet. (Fotograf: Rickard Gustafsson)
Fotograf: Rickard Gustafsson
Byline: Rickard Gustafsson/Azote
Bildreferens: rga_jblm
Datum: 2016-04-12
Max filstorlek: 3742x2495 px (≈ 32x21 cm / 300 dpi)
Filnamn: rga_jblm