keyboard_arrow_left Tillbaka
Bild 1 av 1

Lotsbåten är på till oljetankern för att hämta upp lotsen på öppet hav

Inom svenskt sjöterritorium tillhandahåller Sjöfartsverket lotsar som genom kunskap om farleden upprätthåller sjö och miljösäkerheten då fartyg trafikerar svenskt inre vatten. Sjöfartsverket har ungefär 210 anställda lotsar och dessa utför i genomsnitt ca 35 000 lotsningar. En lots har alltid god kunskap om farleden och stor erfarenhet av området de har även framfört en mängd olika fartyg i området. (Fotograf: Ingemar Petterson)
Fotograf: Ingemar Petterson
Byline: Ingemar Petterson/Azote
Bildreferens: ipbft_220
Datum: 2014-03-23
Max filstorlek: 4551x3029 px (≈ 39x26 cm / 300 dpi)
Filnamn: ipbft_220