keyboard_arrow_left Tillbaka

Lunglav (Lobaria pulmonaria)

Lunglav är en stor bladlav som ibland kan bli upp till en meter i diameter. Den har djupt inskurna och kantiga lober (bålflikar). Bålen är rent grön i väta men blir brun eller gråbrun i torrt tillstånd. På bålytan finns ett nätlikt mönster av åsar och gropar. På åsarna fö-rekommer ibland soral och/eller isidier. Undersidan är ljusbrunt finluden, med inslag av nak-na, ljusa fläckar. Laven sitter ofta löst fäst till underlaget och bålflikarna viker utåt på ett ka-raktäristiskt, oregelbundet sätt. Lunglaven är oftast steril, men under gynnsamma förhållanden påträffas röda till rödbruna apothecier (fruktkroppar). (Artdatabanken) Dikanäs i Södra Lappland. (Fotograf: Le Carlsson)
Fotograf: Le Carlsson
Byline: Le Carlsson/Azote
Bildreferens: lunglav dikanäs 190713_1
Datum: 2019-07-13 20:15:18
Max filstorlek: 3648x5472 px (≈ 31x46 cm / 300 dpi)
Filnamn: lunglav dikanäs 190713_1