keyboard_arrow_left Tillbaka
keyboard_arrow_left Bild 3 av 3

Omkullfallna träd i naturskog

Död ved är av stor betydelse för den biologiska mångfalden och är att betrakta som en bristvara i den modernt skötta skogen. Åtskilliga rödlistade och hotade arter är beroende av den döda veden. (Fotograf: Anders Tedeholm)
Fotograf: Anders Tedeholm
Byline: Anders Tedeholm/Azote
Bildreferens: atb_01903
Datum: 2012-04-16
Max filstorlek: 3648x2736 px (≈ 31x23 cm / 300 dpi)
Filnamn: atb_01903