keyboard_arrow_left Tillbaka

Omkullfallna träd i naturskog

Död ved är av stor betydelse för den biologiska mångfalden och är att betrakta som en bristvara i den modernt skötta skogen. Åtskilliga rödlistade och hotade arter är beroende av den döda veden. (Fotograf: Anders Tedeholm)
Fotograf: Anders Tedeholm
Byline: Anders Tedeholm/Azote
Bildreferens: atb_02393
Datum: 2013-04-30
Max filstorlek: 4752x3168 px (≈ 40x27 cm / 300 dpi)
Filnamn: atb_02393