keyboard_arrow_left Tillbaka
Bild 1 av 2 keyboard_arrow_right

Rödspov (Limosa limosa) förbiflygande mot blå himmel

Rödspoven är en stor vadare inom familjen snäppor, en vuxen fågel har en kroppslängd på 37 – 42 cm och ett vingspann på 63 – 74 cm. De häckar på stora, sammanhängande strandängar med fuktigt gräs eller starrvegetation helst utan träd eller buskar. Arten förkommer på Gotland och Öland och på vissa platser i Skåne, Halland och Östergötland. Rödspoven har minskat drastiskt en inventering 2009 tyder på att det inte finns fler än 90 häckande par i Sverige. Det största hotet för arten är bristen på lämpliga häckningsmiljöer helst skall dessa vara stora fuktiga och ogödslade områden. Den kraftiga minskningen av reproduktiva individer gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad på Artdatabankens rödlista. (Fotograf: Ingemar Petterson)
Fotograf: Ingemar Petterson
Byline: Ingemar Petterson/Azote
Bildreferens: ipbfva_32
Datum:
Max filstorlek: 4288x2848 px (≈ 36x24 cm / 300 dpi)
Filnamn: ipbfva_32