keyboard_arrow_left Tillbaka

Skärgårdsstrand med grönalgs- och blåstångbälte

Grönalgs- och brunalgsbälten dominerar de grunda strandområdena med hårdbottnar i Stockholms skärgård. Bilden visar hur grönslicksbältet (oftast Cladophora glomerata) täcker stenar och klippor i de mest ytnära delarna av en hårdbotten på den östra delen av ön Stora Fällen i Norrtälje kommun. Brunalger som blåstången (Fucus vesiculosus) täcker sedan stenar och klippor ner till omkring 5 - 8 m djup. Blåstången var här ganska ren och inte särskilt övervuxen av andra algarter, vilket annars har varit ganska vanligt under senare år. Blåstångens luftfyllda blåsor når upp till ytan hos de mest ytnära exemplaren. Grönslicks- och blåstångsbältet är viktiga livsutrymmen för många marina evertebrater och fiskar. (Fotograf: Gunnar Aneer)
Fotograf: Gunnar Aneer
Byline: Gunnar Aneer/Azote
Bildreferens: gud1995_08-09_04
Datum: 1995-08-17
Max filstorlek: 3026x4569 px (≈ 26x39 cm / 300 dpi)
Filnamn: gud1995_08-09_04