keyboard_arrow_left Tillbaka

Sortering av insamlat material på labb

Miljöövervakning har till uppgift att dokumentera tillståndet i miljön och dess förändringar. Resultaten används bl.a. för att se om miljöskyddsåtgärder leder till önskade förbättringar eller om andra åtgärder måste vidtas. Eftersom Sveriges havsområden utgör arealmässigt 40% av landets territorium är den marina miljöövervakningen en viktig del. Det nuvarande övervakningsprogrammet är inriktat mot eutrofiering och miljögifter, och en mängd olika mätvaribler används för att indikera storskaliga ekosystemförändringar. (Fotograf: Jerker Lokrantz)
Fotograf: Jerker Lokrantz
Byline: Jerker Lokrantz/Azote
Bildreferens: jlb01744
Datum: 2007-02-06
Max filstorlek: 3742x2526 px (≈ 32x21 cm / 300 dpi)
Filnamn: jlb01744