keyboard_arrow_left Tillbaka
Bild 1 av 15 keyboard_arrow_right

Sortering av insamlat material

Miljöövervakning har till uppgift att dokumentera tillståndet i miljön och dess förändringar. Resultaten används bl.a. för att se om miljöskyddsåtgärder leder till önskade förbättringar eller om andra åtgärder måste vidtas. Eftersom Sveriges havsområden utgör arealmässigt 40% av landets territorium är den marina miljöövervakningen en viktig del. Det nuvarande övervakningsprogrammet är inriktat mot eutrofiering och miljögifter, och en mängd olika mätvaribler används för att indikera storskaliga ekosystemförändringar. (Fotograf: Jerker Lokrantz)
Fotograf: Jerker Lokrantz
Byline: Jerker Lokrantz/Azote
Bildreferens: jlb01747
Datum: 2007-02-06
Max filstorlek: 2412x3387 px (≈ 20x29 cm / 300 dpi)
Filnamn: jlb01747