keyboard_arrow_left Tillbaka

Torvbrytning i Vrigstad

Torv består av växtdelar i mossar och kärr, som på grund av brist på syre endast delvis förmultnat. Torv används bl. a. som bränsle, plateringsjord och som jordförbättringsmedel samt som strö till djur. Som bränsle har det ungfär samma värmevärde som brunkol och ger mycket aska. Det finns flera olika metoder för att bryta torv. Produktionen av frästorv och stycketorv är vanligast. Frästorv produceras genom att en fräs lösgör ett tunt skikt av torvytan. Den lösa torven vänds sedan med en harvliknande vändare, så att den torkar snabbare. Därefter samlas den upp direkt på plats för transport till en torvfabrik, eller så förs den med hjälp av ett mobilt transportband till en lång stack utmed ett eller flera järnvägsspår på mossen eller en väg. I stacken kan torven lagras under året, och allt efter behov transporteras till fabriken. Stycketorv produceras genom att man tar upp torven från cirka en meters djup med en maskin. Den ältas i maskinen, och pressas ut genom munstycken i långa korvar. Dessa läggs på marken för torkning, och vänds efter några dagar. När den är tillräckligt torr tas den in. Stycketorven lagras sedan i stack. (Fotograf: Björn Kristersson)
Fotograf: Björn Kristersson
Byline: Björn Kristersson/Azote
Bildreferens: bkb_0261_7018
Datum: 2013-08-20
Max filstorlek: 5184x3062 px (≈ 44x26 cm / 300 dpi)
Filnamn: bkb_0261_7018