keyboard_arrow_left Tillbaka
Bild 1 av 1

Turkduva (Streptopelia decaocto) tre stycken sitter på ett hustak och putsar sig

Turkduvan är en medelstor duva och har en kroppslängd av 28-33cm och ett vingspann på 48-53cm. Det är en ljus duva med ett smalt svart markerat streck på halsen som den lätt känns igen på. Den häckar vid gårdar, parker, trädgårdar och i stadsområden tätt inpå människor. Turkduvan är ovanlig i Sverige och man uppskattar antalet reproduktiva individer till mellan 4600-8600 (artdatabanken), detta gör att arten rödlistas med statusen ”Nära hotad”. (Fotograf: Ingemar Petterson)
Fotograf: Ingemar Petterson
Byline: Ingemar Petterson/Azote
Bildreferens: ipbfgov_11
Datum:
Max filstorlek: 4928x3280 px (≈ 42x28 cm / 300 dpi)
Filnamn: ipbfgov_11