keyboard_arrow_left Tillbaka

Älgtjur på landsväg

Antalet viltolyckor är cirka 45 000 per år i Sverige. Ungefär 800 personer skadas mer eller mindre svårt varje år. Det sker ungefär 6000 olyckor med älg varje år och det är där de flesta dödsolyckorna förekommer. Ö;vriga viltolyckor orsakar oftast bara skador på fordonet. Risken för en viltolycka är som störst mellan skymning och gryning eftersom det är då djuren förflyttar sig för att söka föda. Generellt är risken för viltolyckor större i månaderna maj-juni då älgkorna stöter bort sin fjolårskalvar och september-oktober då djuren är brunstiga. Ä„lgjakten på hösten stressar djuren till rörelse och ökar risken för älgkollisioner. Risken för viltolyckor är även större under snöiga vintrar på saltade vägar; djur tar sig då ofta fram på vägarna och tycker om saltet. (Fotograf: Björn Kristersson)
Fotograf: Björn Kristersson
Byline: Björn Kristersson/Azote
Bildreferens: bkb_0423_8386
Datum: 2013-10-02
Max filstorlek: 4475x2984 px (≈ 38x25 cm / 300 dpi)