keyboard_arrow_left Tillbaka

Åker med korn

Korn är en av världens äldsta kulturväxter och kan odlas från de kallaste trakter, där inget annat sädesslag når mognad, till subtropiska och tropiska länder. Korn har traditionellt odlats som brödsäd, men används idag huvudsakligen till djurfoder (ungefär hälften av världsproduktionen) och för maltberedning (Fotograf: Fredrik Wulff)
Fotograf: Fredrik Wulff
Byline: Fredrik Wulff/Azote
Bildreferens: fwb_SE_ol1
Datum: 2009-06-15
Max filstorlek: 2832x4256 px (≈ 24x36 cm / 300 dpi)
Filnamn: fwb_SE_ol1