keyboard_arrow_left Tillbaka

Ålfiske i havet (anguilla anguilla)

Ålbestånden har minskat mycket. Orsakerna till det är sannolikt flera, bland annat industriutsläpp och vattenkraft. För att rädda ålen har man i Sverige beslutat att inte utfärda några nya ålfisketillstånd. Eftersom ungefär hälften av de fiskare som idag har tillstånd att fiska ål är pensionärer kommer yrket att försvinna inom några decennier. Ålen är i Sverige rödlistad som akut hotad. (Fotograf: Hasse Dahlgren)
Fotograf: Hasse Dahlgren
Byline: Hasse Dahlgren/Azote
Bildreferens: hdb_a0802
Datum: 2014-08-29
Max filstorlek: 4000x2747 px (≈ 34x23 cm / 300 dpi)