keyboard_arrow_left Tillbaka

Ålgräsäng (Zostera marina) utanför Tjärnö marinbiologiska laboratorium

Ankring kan påverka växtsamhället på havsbotten genom att växterna rivs upp ur bottensedimenten. För vissa växtarter är detta skadligt medan andra kan gynnas av störningen. Där bilden togs kan upp till 150 båtar ligga med ankaret i ålgräsängen en vacker sommardag. Hur omfattande vegetationsförändringararna blir av en sådan störning vet inte forskarna än. (Fotograf: Joakim Hansen)
Fotograf: Joakim Hansen
Byline: Joakim Hansen/Azote
Bildreferens: jhb_00061
Datum: 2009-06
Max filstorlek: 2304x3072 px (≈ 20x26 cm / 300 dpi)