keyboard_arrow_left Tillbaka

Öring (Salmo trutta) som passerat Dammåns fisktrappa

Öringens vandring från Storsjön börjar i slutet av maj. Under sommaren passerar öringarna Dammåns fisktrappa för att under september-oktober leka uppströms. En fisktrappa gör det möjligt för fiskarna att passera förbi vandringshinder. Samtliga öringar som passerar fisktrappan vägs, mäts och könsbestäms årligen. Sedan 1950-talet har medelvikten på uppvandrande öring minskat med ca ett kilo. Maxvikten ligger på 6-8 kilo. (Fotograf: Charlotta Moraeus)
Fotograf: Charlotta Moraeus
Byline: Charlotta Moraeus/Azote
Bildreferens: cmb00205
Datum: 2014-07-21
Max filstorlek: 1864x1128 px (≈ 16x10 cm / 300 dpi)
Filnamn: cmb00205