keyboard_arrow_left Tillbaka

Översvämmade risfält

Vietnam är världens näst största exportör av ris och cirka 7% av landets areal är permanent jordbruksmark. Ris är en av världens viktigaste grödor och den viktigaste basvaran i sydostasien. Att odla ris är mycket arbetskrävande och passande framförallt i länder där nederbörden är mycket riklig. Den traditionella metoden att odla ris är att kontrollerat översvämma risfälten efter att småplantorna satts. Detta är ett sätt att minska ogräs och skadedjursangrepp på risplantorna. Fälten på bilden har dock inte utsatts för någon kontrollerad översvämning utan är resultatet av ovanligt kraftiga regn under vad som normalt räknas som torrperioden. (Fotograf: Annette Löf)
Fotograf: Annette Löf
Byline: Annette Löf/Azote
Bildreferens: ald_00109
Datum: 1999-12
Max filstorlek: 5360x3479 px (≈ 45x29 cm / 300 dpi)