keyboard_arrow_left Tillbaka

Översvämning av svämplan utefter Emån vid högflöde under sommaren

Vattendragens svämplan, dvs de områden som mer eller mindre frekvent översvämmas vid högvattenflöden, omfattas av många olika typer av modern markanvändning. Det kan gälla allt från åkerbruk, infrastruktur- och annat byggande till - fotbollsplaner. (Fotograf: Tomas Järnetun)
Fotograf: Tomas Järnetun
Byline: Tomas Järnetun/Azote
Bildreferens: tmb-14-010
Datum: 2012-07-09
Max filstorlek: 4259x2829 px (≈ 36x24 cm / 300 dpi)
Filnamn: tmb-14-010