keyboard_arrow_left Tillbaka

Översvämningsskydd av åkermark genom invallning längs Emån vid Högsbyplatån

Smålands största vattendrag Emån har många skepnader. Flera lugnflytande och meandrande avsnitt kantas av jordbruksmark på åns ursprungliga vändplan. Dessa marker översvämmas med jämna mellanrum. Vid Högsbyplatån genomfördes på slutet av 1980-talet markavvattningsåtgärder som innebar att ån breddades, fördjupades och invallades. Normala högflöden översvämmar inte längre åkermarken. (Fotograf: Tomas Järnetun)
Fotograf: Tomas Järnetun
Byline: Tomas Järnetun/Azote
Bildreferens: tmb20120717_TJ06816
Datum: 2012-07-17
Max filstorlek: 4288x2848 px (≈ 36x24 cm / 300 dpi)