keyboard_arrow_left Tillbaka

Analysprover med skott av genmodifierad gran eller tall

Analysprov med skott av genmodifierad gran eller tall. Analysprov med skott av genmodifierad tall eller gran på odlingsmedium i laboratorium, SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), Uppsala, Sverige. Med bioteknik och växtförädling kan vissa genetiska egenskaper utnyttjas eller förbättras i odling och för industriell produktion. Analysprover (petriskålar) innehållande genmodifierade växter. En petriskål (eller Petri-platta) är en grund glas- eller plastbehållare med lock som biologerna använder att odla celler eller växter. Petriskålar används ofta för att göra agarplattor för mikrobiologiska studier. Skålen fylls delvis med en varm vätska innehållande agar och en blandning av specifika ingredienser som kan inkludera näringsämnen, blod, salter, kolhydrater, färgämnen, indikatorer, aminosyror och antibiotika. Efter att agarn svalnar och stelnar, är skålen redo att användas för odling. (Fotograf: Jacob Berg)
Fotograf: Jacob Berg
Byline: Jacob Berg/Azote
Bildreferens: jbb_A2028
Datum: 2006
Max filstorlek: 3008x2000 px (≈ 25x17 cm / 300 dpi)
Filnamn: jbb_A2028