keyboard_arrow_left Tillbaka

Analysprover med skott (kallus) av genmodifierad gran eller tall

Analysprov med skott (kallus) av genmodifierad tall eller gran på odlingsmedium i laboratorium, SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), Uppsala, Sverige. Med bioteknik och växtförädling kan vissa genetiska egenskaper utnyttjas eller förbättras i odling och för industriell produktion. Analysprover (petriskålar) innehållande genmodifierade växter. En petriskål (eller Petri-platta) är en grund glas- eller plastbehållare med lock som biologerna använder att odla celler eller växter. Petriskålar används ofta för att göra agarplattor för mikrobiologiska studier. Skålen fylls delvis med en varm vätska innehållande agar och en blandning av specifika ingredienser som kan inkludera näringsämnen, blod, salter, kolhydrater, färgämnen, indikatorer, aminosyror och antibiotika. Efter att agarn svalnar och stelnar, är skålen redo att användas för odling. (Fotograf: Jacob Berg)
Fotograf: Jacob Berg
Byline: Jacob Berg/Azote
Bildreferens: jbb_A2029
Datum: 2006
Max filstorlek: 2000x3008 px (≈ 17x25 cm / 300 dpi)