keyboard_arrow_left Tillbaka

Böljande kornfält i södra Sverige

Korn är en av världens äldsta kulturväxter och kan odlas från de kallaste trakter, där inget annat sädesslag når mognad, till subtropiska och tropiska länder. Korn har traditionellt odlats som brödsäd, men används idag huvudsakligen till djurfoder (ungefär hälften av världsproduktionen) och för maltberedning. (Fotograf: Jerker Lokrantz)
Fotograf: Jerker Lokrantz
Byline: Jerker Lokrantz/Azote
Bildreferens: jlb02582
Datum: 2007-07-17
Max filstorlek: 2512x3578 px (≈ 21x30 cm / 300 dpi)
Filnamn: jlb02582