keyboard_arrow_left Tillbaka

Betesmark med hög biologisk mångfald

Ogödslade slåtterängar och naturbetesmarker har ofta höga mångfaldsvärden. Inte bara bland blomväxter och insekter, utan även bland ängssvampar. Många av dessa är mer eller mindre hotade och en del av dem används även som indikatorarter för hög biologisk mångfald. I Naturvårdsverkets Åtgärdsprogram för svampar i ängs- och betesmarker 2011-2015 listas 146 arter av ängssvampar, varav 63 är rödlistade. (Fotograf: Anders Tedeholm)
Fotograf: Anders Tedeholm
Byline: Anders Tedeholm/Azote
Bildreferens: atb_05029
Datum: 2017-09-28
Max filstorlek: 3456x5184 px (≈ 29x44 cm / 300 dpi)