keyboard_arrow_left Tillbaka

Björktrast (Turdus pilaris) sitter på en gren

Björktrasten är en kraftigt byggd trastfågel som har en lång stjärt, kroppslängden är 22 - 27 cm och vingspannet mäter 39 – 42 cm. Det är den vanligaste trasten i Sverige och den häckar i stort antal över hela landet. Favorit födan är daggmask men den äter det mesta bland småkryp och insekter, vintertid så livnär den sig på mycket frukt och bär t.ex. äpplen och rönnbär. (Fotograf: Ingemar Pettersson)
Fotograf: Ingemar Pettersson
Byline: Ingemar Pettersson/Azote
Bildreferens: ipbfgtt_19
Datum: 2013-01-18
Max filstorlek: 4288x2848 px (≈ 36x24 cm / 300 dpi)