keyboard_arrow_left Tillbaka

Blommande ruderatmark i Malmö

Ruderatmark eller skräpmark är mark som ofta störs av mänsklig verksamhet. Det kan röra sig om upplag av schaktmassor, jordhögar, eller områden i hamnar och kring industrier och byggplatser. Ruderatmarker är bra grogrund för växter som specialiserat sig på kort livscykel och intensiv förökning, sådana växter som ofta benämns som ogräs. Ruderatmarker innehåller inte sällan förvildade trädgårdsväxter och andra för platsen exotiska arter. (Fotograf: Jerker Lokrantz)
Fotograf: Jerker Lokrantz
Byline: Jerker Lokrantz/Azote
Bildreferens: jlb13_0714_0534
Datum: 2013-07-14
Max filstorlek: 7360x4912 px (≈ 62x42 cm / 300 dpi)