keyboard_arrow_left Tillbaka
Bild 1 av 4 keyboard_arrow_right

Brandfält 1 år efter skogsbranden

Skogsbranden är den viktigaste störningsfaktorn i det naturliga skogsekosystemet. Skogsbränder är idag ovanliga, vilket missgynnar de organismer, bland annat insekter, som är beroende av bränd och/ eller död ved för sin överlevnad. Naturvårdsbränning är en viktig åtgärd för att gynna dessa organismer. (Fotograf: Anders Tedeholm)
Fotograf: Anders Tedeholm
Byline: Anders Tedeholm/Azote
Bildreferens: atb_02672
Datum: 2013-10-01
Max filstorlek: 4752x3168 px (≈ 40x27 cm / 300 dpi)
Filnamn: atb_02672