keyboard_arrow_left Tillbaka

Brudsporre (Gymnadenia conopsea) i naturreservatet Lejakärret, väster om Lindesberg

Brudsporren är en ganska sällsynt orkidé som växer på fuktig kalkrik mark, i ängar, betesmarker och kalkkärr. Lejakärret är ett litet naturreservat på sex hektar och består av kärrmarker och omgivande fastmark med blandskog. Området ligger på kalkhaltiga marken vilket gynnat en mycket rik flora och här växer flera olika orkidéer. (Fotograf: Jerker Lokrantz)
Fotograf: Jerker Lokrantz
Byline: Jerker Lokrantz/Azote
Bildreferens: jlb08_0720_1904
Datum: 2008-07-20
Max filstorlek: 2592x3872 px (≈ 22x33 cm / 300 dpi)