keyboard_arrow_left Tillbaka

Vitbukad havsörn (Haliaeetus leucogaster)

Vitbukad havsörn (Haliaeetus leucogaster) är en stor dagaktiv rovfågel som tillhör familjen hökartade rovfåglar. Den häckar och födosöker i närheten av vatten och fisk utgör en stor del av dess föda. Vitbukad havsörn förekommer från Indien och Sri Lanka över Sydostasien till Australien, utefter kuster och utmed större vattendrag. Den häckar och födosöker i närheten av vatten och fisk utgör ungefär hälften av dess föda. Vitbukad havsörn är revirhävdande och bildar monogama par. Den är opportunistisk och tar as och en stor mängd olika djur. Den globala populationen kategoriseras som livskraftig men har minskat i delar av Sydostasien, som i Thailand, och i sydöstra Australien. Den kategoriseras som hotad i Victoria och sårbar i South Australia och Tasmanien. Det största hotet mot arten är mänsklig aktivitet, både från störningar under häckningsperioden och avverkning av lämpliga boträd. Vitbukad havsörn är helig för ursprungsfolk i olika delar av Australien, och förekommer i en mängd folksagor över hela dess utbredningsområde. Källa: Wikipedia. (Fotograf: Ulf Manhammar)
Fotograf: Ulf Manhammar
Byline: Ulf Manhammar/Azote
Bildreferens: umb_11504
Datum: 2010-03-16
Max filstorlek: 4272x2848 px (≈ 36x24 cm / 300 dpi)
Filnamn: umb_11504