keyboard_arrow_left Tillbaka

Nesjavellir geotermiska kraftstation

Nesjavellir geotermiska kraftstation är det näst största geotermiska kraftverk på Island. Anläggningen ligger 177 m över havet i sydvästra delen av landet, nära Thingvellir. Stationen producerar cirka 120 MW elkraft och levererar runt 1800 liter med hett vatten per sekund. Geotermisk energi är kostnadseffektiv, tillförlitlig och vanligtvis miljövänlig. Detta gäller särskilt för direkt användning i form av uppvärmning av hus och andra byggnader. Geotermiska brunnar släpper visserligen ut växthusgaser som tidigare varit fångade i jordens inre, men dessa utsläpp är oftast betydligt mindre än hos konventionella fossila bränslen. Geotermisk energi har alltså potential att minska den globala uppvärmningen om den används i tillräckligt stor utsträckning. (Fotograf: Torbjörn Kåpe)
Fotograf: Torbjörn Kåpe
Byline: Torbjörn Kåpe/Azote
Bildreferens: tkb_is_256
Datum: 2011-09-24
Max filstorlek: 4569x3046 px (≈ 39x26 cm / 300 dpi)
Filnamn: tkb_is_256