keyboard_arrow_left Tillbaka

Grågås (Anser anser) parar sig i vattnet en tidig vårdag

Grågåsen är en stor och kraftig gås med en kroppslängd på 74 – 84 cm och ett vingspann på 149 – 168 cm. Färgen på grågåsen ger ett brungrått intryck frånsett näbb och ben som är skära. Den häckar i en storm mängd av biotoper men främst i anslutning till vatten vilket kan vara allt från små dammar till stora sjöar eller kustområden. I Sverige är den en sommargäst och återfinns under perioden mars-oktober. (Fotograf: Ingemar Pettersson)
Fotograf: Ingemar Pettersson
Byline: Ingemar Pettersson/Azote
Bildreferens: ipbfag_90
Datum:
Max filstorlek: 4020x2670 px (≈ 34x23 cm / 300 dpi)