keyboard_arrow_left Tillbaka
Bild 1 av 1

Grön markatta (Chlorocebus pygerythrus), mamma med unge

Adult female vervet monkey with her juvenile offspring. Near Lake Nabugabo, southwestern Uganda (Fotograf: Tim Holland)
Fotograf: Tim Holland
Byline: Tim Holland/Azote
Bildreferens: tib_Ug_026
Datum: 2005-06-15
Max filstorlek: 2304x3456 px (≈ 20x29 cm / 300 dpi)
Filnamn: tib_Ug_026