keyboard_arrow_left Tillbaka

Sea Cloud, 4-mastade bark

Sea Cloud är en 4-mastade bark som kommer från de beryktade Krokodilöarna. Cayman Island i Västindien, ett tag ägd av bl.a. filmskådisen Barbra Hutton. Fartyget är ågot av världens största segelfartyg s.k. 'Havets vinthund-ar' som bl.a. besökte Karlskrona 1980. Normalt deltar sådana här skepp i en av Världens största 'segelrace', Cutty Sark, Tall Ships Race. Whisky producenten Cutty Sark sponsrar den internationella kappseglingen. Under fem sekel korsade segel-fartygen de sju haven. Fullriggare och barkskepp Korsade oceanernas vatten under klipperskeppens storhetsdagar. Ångfartygen övertog segelfartygens roll som fraktbärare till sjöss som en naturlig led i den moderna utvecklingen. De segelfartyg som idag bär råsegel är främst skol-fartyg i handels- och örlogsflottor. Det var den engelska advokaten Bernard Morgan som 1956, fick den geniala idén att sammanföra värl-dens seglande ungdom från olika nationer och kontinenter i en vän-skaplig tävling i sjömanskap, värdighet på sjön och respekt för havet. Den allra första seglatsen gick mellan Tarbay och Lissabon. Idag har tävlingen växt i omfattning. Såväl Europas som USA: s, Australiens, Sydamerikas och Rysslands, f.d Sovjetunionens ungdom kan på detta vis träffas under fredliga och vänskapliga förhållanden och utbyta erfaren-heter från öst till väst. (Fotograf: Ulf Manhammar)
Fotograf: Ulf Manhammar
Byline: Ulf Manhammar/Azote
Bildreferens: umd_00924
Datum: 1980-07-15
Max filstorlek: 2362x2202 px (≈ 20x19 cm / 300 dpi)
Filnamn: umd_00924