keyboard_arrow_left Tillbaka

Hällaryds kyrka

På en kulle strax norr om nuvarande kyrka låg en stenkyrka byggd på 1200-talet. Kyrkan hade en stomme av sten och bestod av ett långhus med ett lägre och smalare kor i öster. Senare uppfördes ett vapenhus av korsvirke vid södra väggen. Vapenhuset omnämns i ett dokument från 1665. År 1774 omtalas nya kyrkan vilket kan syfta på en nybyggd sakristia eller korsarm. Väster om kyrkan fanns en klockstapel. Wikipedia. Hällaryd Blekinge. (Fotograf: Le Carlsson)
Fotograf: Le Carlsson
Byline: Le Carlsson/Azote
Bildreferens: lcb_3259
Datum: 2016-06-11
Max filstorlek: 2672x4000 px (≈ 23x34 cm / 300 dpi)