keyboard_arrow_left Tillbaka

Hand med svenskt ostron (Ostrea edulis) på ostronbank vid Kosterhavets nationalpark

Det svenska ostronet (Ostrea edulis) är relativt sällsynt. Arten påträffas på tre till sex meters djup, längs skalgrusbankar i skyddade vikar där den vid gynnsamma förhållanden kan bilda ostronbankar. Det japanska jätteostronet (Crassostrea gigas) är en art som klassas som en av de mest invasionsbenägna arterna i hela världen och som har ställt till med problem i marina miljöer på många håll. År 2007 upptäcktes arten på svenska västkusten och den har nu etablerat sig på flera ställen. Exakt vilka effekter ostronen kommer att ha i svenska vatten är för tidigt att säga. (Fotograf: Jerker Lokrantz)
Fotograf: Jerker Lokrantz
Byline: Jerker Lokrantz/Azote
Bildreferens: jlb09_0702_1490
Datum: 2008-07-02
Max filstorlek: 2980x2049 px (≈ 25x17 cm / 300 dpi)